Design Thinking

Design Thinking is een methode die creativiteit en analytisch denken combineert. Zo kunnen complexe vraagstukken breed worden benaderd. Dit gebeurt vanuit zakelijk, menselijk en technologisch perspectief, en met een Hands On Mentality.

Design Thinking staat voor:
• het verkrijgen van een diep begrip van de consument door een empathische benadering
• samenwerken met gebruikers en multidisciplinaire teams Co Creation
• versnellen van leren en innovatie door visualisatie,

Lees meer

Ideecreatie

WeLL Design werkt aan het genereren van ideeën en inspiratie.

Ons team gebruikt intuïtieve, associatieve en systematische methoden. Denk aan Brainstorming, Braindrawing en Morfologie. Zo komen we samen met u in dit divergerende proces tot totaal nieuwe, onverwachte ideeën en ontwikkelingsrichtingen. Met Morfologie bijvoorbeeld halen we nieuwe combinaties uit bestaande oplossingen.

 

Met ons team stellen we selectiecriteria op. In een convergerend proces gaan we daarna samen met u de kansrijke ideeën selecteren. We verrijken die ideeën door het oplossen van knelpunten en door Story Telling.

De resultaten komen tevoorschijn in een eerste Programma van Eisen en Wensen.

 

WeLL Design faciliteert het proces en voegt actief ideeën toe op basis van haar kennis en ervaring in de verschillende markten, technieken en trends. We geven cross over innovatie een kans en…we love to challenge the now..

 

Het resultaat van Idee Creatie? Gevisualiseerde kansrijke ideeën! En Story Boards voor nieuwe producten en productconcepten!

 

Innovation workshop 671 x 451

 

Co Creatie

Gebruikers zijn experts! Experts in hun ervaringen en dromen.  Met creatieve technieken en marktonderzoek vertaalt WeLL Design die dromen naar innovatieve concepten en waardevolle business. Zo krijgen we diep inzicht in de ervaringen en motivatie van consumenten, gebruikers of stakeholders.

wat-willen-mensen-671-x-395

Contextmapping, Persona’s, Customer Journey Maps, visualisaties en Story Telling geven inzichten in de huidige én in de gewenste situatie, openen discussies en brengen nieuwe ideeën voor processen en producten.

 

Onze motivatie? Meer relevante oplossingen voor u realiseren. 

Meerwaarde en resultaten van Co Creatie:

– snelle aansluiting op de wensen van uw doelgroep

– nieuwe kansen voor waardevolle business

– een sterke, breed gedragen en op de toekomst gerichte visie

– een sterke marktintroductie, want door co-creatie wordt de betrokken doelgroep de ambassadeur voor de vernieuwing.

Co creatie plaatje 671 x 451