Productontwikkeling

Met het industrieel en mechanisch ontwerp en een goedgekeurd Proof of Concept of Minimal Viable Product is het concept gereed. De eisen en wensen zijn nu tot op een hoog niveau geformuleerd.

In de fase van Productontwikkeling worden 3D CAD en testen ingezet.

Lees meer

Mechanical Engineering

Na de design fase volgt de mechanical engineering. In deze fase wordt in drie deelfasen het ontwerp tot in detail geconstrueerd.

 

In de basic engineering wordt in 3D CAD het ontwerp uitgevoerd tot het niveau waarop een functieprototype kan worden gebouwd en getest.  Voor alle functionele eisen en wensen worden oplossingen ontwikkeld.

 

Bij de productarchitectuur – de interne configuratie van alle componenten –  wordt rekening gehouden met de nodige variaties in uitvoeringsvormen en uiterlijk, ‘design for assembly’ en ‘circularity’.

 

Het functie prototype wordt uitvoerig getest en zo nodig aangepast totdat vastgesteld wordt dat aan de eisen van alle relevante functies kan worden voldaan.

 

In de detail engineering worden de testresultaten van het functioneel prototype verwerkt. We maken een keus uit geschikte materialen en productietechnieken – met de gestelde eisen (functie, sterkte, levensduur, kosten, design) en de beoogde seriegrootte voor ogen. Alle details in realtie tot de beoogde productietechnieken worden verwerkt.

 

Met gebruik van onze FEM (Finite Element Method) software worden in een vroeg stadium controlerende berekeningen uitgevoerd. De mechanische stijfheids- en sterktesimulaties van onderdelen en samenstellingen worden berekend, evenals de modale analyses (eigenfrequenties).

bevyz-detail-engineering-671-x-451

Vervolgens wordt een product prototype vervaardigd en getest.

 

De testresultaten worden verwerkt in de fase van de final detaillering. Alle voor de productie vereiste details worden verwerkt, een Bill of Materials opgesteld en instructies voor de assemblage.

Prototyping

Voor een succesvol productcreatieproces is prototyping essentieel. Op grond van de testresultaten kunnen dan volgende investeringsbeslissingen worden genomen.

 

In de designfase wordt een Proof of Concept ontwikkeld, ook wel Proof of Principle of Minimal Viable Product genoemd. Hiermee wordt het principe van de werking aangetoond. Parallel worden een mock-up en renderingen gemaakt om de vormgeving samen met de klant en eventueel gebruikers te beoordelen.

 

Na goedkeuring kan worden besloten om een functie prototype te ontwikkeling. Met dit prototype kunnen alle voor de gebruiker relevante basisfuncties worden getest.

 

Als aan de eisen wordt voldaan kan vervolgens een product prototype worden ontwikkeld, waarin zowel alle functionele eisen als voor de productie relevante details zijn ontwikkeld. Een product prototype representeert het uiteindelijk te produceren product. Het product prototype wordt aan alle relevante tests onderworpen.

 

bevyz-prototype-671-x-451

 

Tot slot wordt het productie prototype gebouwd en getest waarbij ook gebruik gemaakt wordt van proefmatrijzen.

 

Met de goedkeuring van het productie prototype worden de investeringen in matrijzen en productiemiddelen onderbouwd en gerechtvaardigd.

 

Naast conventionele technieken, zoals draaien en frezen, passen wij voor prototyping de laatste Rapid Prototyping en 3D Printing materialen en technieken toe. Hiervoor gebruiken wij ons uitgebreide netwerk van toeleveranciers.