Legamaster – Design Strategie voor innovatie roadmap

Design Strategie voor Legamaster

Voor een van de productgroepen van Legamaster heeft WeLL Design samen met het team van Legamaster een design strategie en innovatie roadmap ontwikkeld.

Design Strategie en Innovatie Roadmap

De Design Strategie helpt ondernemingen om vast te stellen wat zij zullen gaan ontwikkelen, maken en doen en waarom. Het proces is een samenspel van design en bedrijfsstrategie leidend tot een innovatie roadmap.

Met het team en afnemers zijn huidige dissatisfiers, user insights, trends en kansen geïnventariseerd. Vervolgens is aan de hand van de uitkomsten van de inventarisatie een uitvoerig ideevindingsproces uitgevoerd. Selectiecriteria zijn vastgesteld op basis van de WHY, HOW en WHAT en de bedrijfsstrategie van de onderneming.

co-creatie-671-x-451

De confrontatie van ideeën en selectiecriteria heeft vervolgens geleid tot een innovatie roadmap. Daarin zijn de geselecteerde gerangschikt naar korte termijn ( laaghangend fruit), middellange termijn en lange termijn ontwikkelingen.